Tapimas panašiems į Jėzaus Širdį

Jie gausiai geria iš tavo apstumo, ir tu girdai juos iš savo gėrių upelio. (Ps 35:9) Visa, kas yra Tavyje, viskas, kas Tau gali būti priskirta, Viešpatie, turi būti priskirta Tau tobulai, tobulai ir begalinėje pirmenybėje. Kaip tada Tu turi visus turtus ir dovanas, todėl mes žinome, kad Tavo turtai yra neišsemiami, ir kad Tavo … Skaityti toliau: Tapimas panašiems į Jėzaus Širdį

Man pakanka, kad Jėzus vis dar gyvas

Guerricus Igniacensis, Abbatis Jei tikite savo širdimi, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių jūs būsite išgelbėti. Jėzus, mano Dievas, vis dar gyvas! Išgirdus tai mano dvasia kuri nedrąsiai snaudė, atgijo. Dėl šio džiaugsmingo balso, džiugios žinios, iš mirties kyla giliai nuodėmėje palaidotieji. Priešingu atveju, jei Kristus išeinantis iš pragaro paliko juos ten bedugnėje, tikrai nebūtų  … Skaityti toliau: Man pakanka, kad Jėzus vis dar gyvas