Apie šią bažnyčią

Vilniaus Šv. Onos bažnyčia statyta 1495-1501 metais. Ir jau 1501 metais popiežius Aleksandras VI šiai bažnyčiai suteikė atlaidų privilegiją.

Nuo bažnyčios pastatymo iki pat XIX a. vidurio bažnyčia buvo Šv. Onos brolijos namai. Joje ilgą laiką meldėsi ir Vilniuje veikusi Šv. Martyno brolija.

1925 m. buvo įkurta parapija.

2018 metų birželio 13 d. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas šią bažnyčią skyrė Vilniaus tikintiesiems, besimeldžiantiems pagal senąjį, tradicinį Romos ritą.

Dabartinis Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektorius yra kunigas Juozapas Minderis.