Tekstai

 • Parama

  2020-06-23 by

  Ir šiemet dalį pajamų mokesčio galime patys skirti geram reikalui. Tad prašome prisiminti ir Vilniaus Šv. Onos bažnyčią. Pildant VMI formą FR0512 paramos gavėją kviečiame nurodyti: Pavadinimas: Vilniaus Šv. Onos bažnyčia Juridinio asmens kodas: 191310134 Nuoširdžiai dėkojame, kad padedate išlaikyti Šv. Onos bažnyčią! +

 • „Būk su Manimi“

  2020-04-06 by

  Kun. Antonio Secci Verbų sekmadienio pamokslas, 2020 Viešpaties metų balandžio mėn. 5 d. Dalinamės Italijos Alpėse įsikūrusio nedidelio miestelio, pavadinimu Vocogno (Vokonjo), klebono Antonio Secci (Antonijo Seči) išverstu pamokslu, kurį jis paskelbė savo youtube paskyroje (https://www.youtube.com/watch?v=IDKBPAoCkok) š.m. balandžio 5 d., t.y., Verbų sekmadienį. Brangieji, Šį rytą man labai sunku kalbėti. Šiandien – Verbų sekmadienis. Didysis… Skaityti daugiau

 • Malda, meldžiant koronoviruso epidemijos pabaigos

  2020-04-06 by

  Viešpatie, mūsų Dieve! Savo Aukštajame Soste išgirsk mus, nuodėmingus ir nevertus Tavo tarnus, Tavo gerumą savo nuodėmėmis užrūstinusius ir Tavo gailestingumą atitolinusius, ir nepareikalauk atsako iš Savo tarnų, bet nugręžk Savo rūstybę, pelnytai į mus nukreiptą, sustabdyk žudančią epidemiją ir mirtį nešančią ligą. Suteik, Viešpatie, Savo pagalbą gydytojams ir visiems žmonėms, kovojantiems su mirtį nešančia… Skaityti daugiau

 • Atgailos psalmės

  2020-03-25 by

  Gavėnia – ypatingas pasninko, maldos ir atgailos metas. Būtent atgaila yra šios laikotarpio šerdis. Jos svarba itin išryškėjo šiuo pasaulio istorijos momentu, kai naujoji pandemija, atrodo, vis labiau ir labiau įsismarkauja, o žmonės, užuot suvokę savo menkumą ir nuodėmingumą bei gausybę kalčių prieš Dievą (sąžingai mąstydami, tai pripažinti galime kiekvienas), ieško grynai šiapusinių priemonių kaip… Skaityti daugiau

 • Tibi sacrificabo hostiam laudis

  2020-01-26 by

  „Tibi sacrificabo hostiam laudis“ – „Tau aš atnašausiu šlovinimo auką“ (Ps. 115(116), 17). Ši trumpa 115(116) psalmės eilutė bene geriausiai nusako liturginių valandų esmę. Tai antrasis visų apaštališkųjų tradicijų liturgijų sandas (pirmasis ir centrinis yra Eucharistija), kurį dabar lietuviškai vadiname Valandų liturgija, o tradicinis lotyniškas pavadinimas yra Officium Divinum (t.y. „Dieviškoji tarnystė“ ar „Dieviškoji darbuotė“).… Skaityti daugiau

 • Kopimas į Karmelio kalną

  2019-11-24 by

  Šv. Kryžiaus Jonas XIII skyrius: Kalbama apie tai, kaip reikia elgtis, norint įžengti į pojūčių naktį.     Pirma, puoselėkite nuolatinį apetitą visur sekti Kristumi, tapatintis su Jo gyvenimu ir svarstant Jį, idant išmokus sekti Juo ir visada elgtis taip, kaip elgtųsi Jis.    Antra, norint gerai tai atlikti, kiekvieno pojūčiams besiperšančio skonėjimosi, nepravartaus vien Dievo garbei… Skaityti daugiau

 • Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

  2019-09-15 by

  Iš šv. Bernardo, Klervo abato, pamokslųSermo de duodecim stellis Mergelės kankinystė yra išdėstyta prieš mus ne tik Simeono pranašystėje, bet ir pačioje Viešpaties kančios istorijoje. Šventasis senolis sakė apie vaikelį Jėzų:  „Štai, šitas pastatytas nupuolimui ir prisikėlimui daugelio Izraelyje ir kaip ženklas, kuriam bus prieštaraujama.“ (Luko ii. 34) taip jis pasakė Marijai: „Ir tavo pačios… Skaityti daugiau

 • Švenčiausiasis Marijos Vardas

  2019-09-12 by

  Iš šv. Bernardo, Klervo abato, pamokslų.Ex Homil. 2 super Missus est, circa finem Yra pasakyta: „O mergelės vardas buvo Marija“. Trumpai aptarkime šį vardą, kuris, kaip aiškinama, reiškia „jūros žvaigždę“ – ir Mergelei Motinai ypatingai tinka. Ją išties dera lyginti su žvaigžde, nes kaip žvaigždė niekaip nepakenkdama sau skleidžia savo spindulius, taip ir Mergelė be… Skaityti daugiau

 • Tapimas panašiems į Jėzaus Širdį

  2019-08-02 by

  Jie gausiai geria iš tavo apstumo, ir tu girdai juos iš savo gėrių upelio. (Ps 35:9) Visa, kas yra Tavyje, viskas, kas Tau gali būti priskirta, Viešpatie, turi būti priskirta Tau tobulai, tobulai ir begalinėje pirmenybėje. Kaip tada Tu turi visus turtus ir dovanas, todėl mes žinome, kad Tavo turtai yra neišsemiami, ir kad Tavo… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (III)

  2019-07-30 by

  Toliau publikuojame Bažnyčios daktaro, šv. Alfonso Marijos Liguorio tekstą apie Mariją, kuriame jis apmąsto Marijos kaip mūsų gynėjos ir užtarėjos vaidmenį. Savo tekste šv. Alfonsas naudoja ir vadinamuosius exempla arba pavyzdžius. Šis religinės literatūros žanras atsirado viduramžiais, jį gana plačiai naudojo tų ir vėlesnių laikų pamokslininkai. Savo esmė – nedidelis pasakojimas apie VIešpaties, Marijos ir… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Devintoji diena

  2019-07-25 by

  Šv. Onos šventė Apmąstymas Šventoji Ona buvo viena pirmųjų ištikimų jos Anūko pasekėjų. Jos bekompromisinis atsidavimas Dievo valiai yra jos tikėjimo testamentas. Tad kreipkimės į šią senelę, prašydami dangiškųjų malonių. Melskime mūsų dangiškąją močiutę, kad ji grąžintų į vieną, tikrąją Bažnyčią mūsų artimuosius , dėl įvairių priežasčių palikusius Tiesos uostą. Prašykime, kad ji paprašytų savo… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Aštuntoji diena

  2019-07-24 by

  Vargšų motina. Apmąstymas Šv. Ona nekaupė žemiškų turtų, nes dangiškieji buvo joje pačioje. Mes dažnai raginami išsižadėti savęs, bet neretai to siekiame užmiršdami gailestingąją meilę. Pasaulis ant kiekvieno kampo mus skatina pulti į materializmo ir savanaudiškumo glėbį. Kaip katalikai, mes turime priešintis tokiai pažiūrai ir siekti amžinųjų dalykų. „Šv. Onos meilę vargšams liudija šv. Jono… Skaityti daugiau

 • Man pakanka, kad Jėzus vis dar gyvas

  2019-07-24 by

  Guerricus Igniacensis, Abbatis Jei tikite savo širdimi, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių jūs būsite išgelbėti. Jėzus, mano Dievas, vis dar gyvas! Išgirdus tai mano dvasia kuri nedrąsiai snaudė, atgijo. Dėl šio džiaugsmingo balso, džiugios žinios, iš mirties kyla giliai nuodėmėje palaidotieji. Priešingu atveju, jei Kristus išeinantis iš pragaro paliko juos ten bedugnėje, tikrai nebūtų … Skaityti daugiau

 • Šventosios Onos atlaidai

  2019-07-23 by

  Liepos 26-ąją Bažnyčia tradiciškai švenčia Onines, tai yra, mini ir ypatingai pagerbia šventąją Oną. (Pagal tradicinį benediktinų kalendorių bei dabartinį Romos rito ordinarinės formos kalendorių tą pačią dieną pagerbiamas ir šv. Joakimas, t.y. minima Šv. Onos ir šv. Joakimo, Švč. Mergelės Marijos gimdytojų šventė.) Tad šį penktadienį (2019-07-26) Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje per titulinius atlaidus,… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Septintoji diena

  2019-07-23 by

  Sergančiųjų sveikata Apmąstymas Pamaldumas į šv. Oną išplitęs visame pasaulyje. Svarbių jai dedikuotų šventovių esama ir Amerikos žemyne. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, Kvebeke bene svarbiausia yra Sainte-Anne-de-Beaupré bažnyčia, kurioje saugomos dvi ypatingos šv. Onos relikvijos – jos pirštas ir dilbis rankos, kuri kažkada sūpavo kūdikėlį Mariją. Čia kasmet atvyksta apie pusė milijono piligrimų, ir yra gausybė… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Šeštoji diena.

  2019-07-22 by

  Mirštančiųjų guodėja. Apmąstymas Bažnyčia mus ragina nuolat atsiminti savo gyvenimo pabaigą, kadangi iš to, kaip gyvename šioje žemėje, galima numatyti, koks bus mūsų amžinasis gyvenimas po mirties – danguje ar pragare. Garbindami mūsų Viešpatį, gerbdami Švč. Mergelę Mariją, šventuosius ir ypač šventąją Oną, mes galime pelnyti didelę pagalbą paskutiniosiomis mūsų gyvenimo akimirkomis. „Tie, kurie gerbia… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Penktoji diena

  2019-07-21 by

  Dirbančiųjų globėja. Apmąstymas Vienaip ar kitaip mes visi šioje žemėje dirbame. Geras darbas yra garbingas, ir mes galime kreiptis į šv. Oną, prašydami pagalbos savo darbuose. „Derlius didelis, o darbininkų maža“ (Mt 9, 37). Mes privalome pabusti iš savo dvasinio miego ir paleisti darban mūsų, kaip katalikų, pareigas. „Daugybė įvairių dirbančiųjų mato šv. Onos asmenyje… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Ketvirtoji diena

  2019-07-20 by

  Sielvartaujančių guodėja. Apmąstymas Šventoji Ona yra puikus pavyzdys tos tiesos, kad Dievas rūpinasi tais, kurie yra jam ištikimi. Netgi Bažnyčią ištikus krizei, prasidėjo atgimimas, nes ištikimybės aidas pažadino dvasininkus ir pasauliečius, pasiruošusius bet kokia kaina ginti nekintamus Motinos Bažnyčios mokymus. „Šventoji Ona neišvengė nei išbandymų, nei kartėlio. Dievas ją itin rūsčiai bandė, ypač, kai surėdė… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Trečioji diena

  2019-07-19 by

  Ištekėjusių moterų ir motinų pavyzdys Apmąstymas Šv. Onos pašaukimas šioje žemėje buvo būti Joakimo žmona ir Švč. Mergelės Marijos motina. Dėl šios priežasties ji yra dorybės pavyzdys ištekėjusioms moterims ir motinoms. Į ją taip pat kreipiamasi, kaip į nėščiųjų pagalbą, bevaikių globėją ir našlių gynėją. Ji puikiai supranta, ką reiškia būti ištekėjusiai, visus to džiaugsmus… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. II diena

  2019-07-18 by

  II diena. Jėzaus močiutė. Apmąstymas. Šis palaimingas Jėzaus močiutės titulas yra vienas didingiausių vardų, kokių žmogus galėtų norėti. Pilnai pasitikėdami mes galime prašyti šv. Onos įvairių malonių būtent dėl jos ypatingo santykio su mūsų Viešpačiu. Mes meldžiame už visus tuos, kuriuos reikia sustiprinti katalikų tikėjime ir už tuos, kurie nutolo nuo tikėjimo kelio ir kuriuos… Skaityti daugiau

 • Litanija į šventąją Oną

  2019-07-18 by

  Ruošiantis šv. Onos šventei ir jos atlaidams, taip pat pravartu kasdien kalbėti ir šią litaniją į šventąją Oną. Kyrie, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, Dangaus Dieve, R. Pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, R. Pasigailėk mūsų. Šventoji Marija. R.… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena

  2019-07-18 by

  Liepos 26 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos motinos šventosios Onos šventę. Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje – tai drauge ir svarbiausi, tituliniai šios šventovės atlaidai. Kad tinkamai pasiruoštume šiai šventei, kviečiame savo sielas ir širdis sustiprinti specialia novenos į šventąją Oną maldomis. Šv. Onos novena. Liepos 17-25 d. I diena. Mergelės Marijos motina. Apmąstymas. Šv.… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (II)

  2019-07-12 by

  Tęsinys. Nuo to laiko, kai Marija atėjo į šį pasaulį, jos vienintelė kita mintis, po troškimo siekti Dievo šlovės, buvo pagelbėti nelaimėliams. Ir jau tuomet ji turėtjo tą privilegiją gauti tai, ko prašo. Apie tai mes sužinome iš to įvykio, kuris nutiko vestuvėse Galilėjos Kanoje. Kai baigėsi vynas, Švenčiausioji Mergelė, apimta užuojautos dėl jaunuosius ištukusios… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (I)

  2019-07-10 by

  Pradedame publikuoti vieno iš didžiųjų baroko epochos italų šventųjų, Bažnyčios daktaro šv. Alfonso Marijos Liguorio tekstą apie Mariją, kuriame jis apmąsto Marijos, kaip mūsų Gynėjos (Advocata nostra) vaidmenį. Motinų autoritetas sūnums yra toks didelis, kad netgi būdami monarchais ir turėdami absolučią valdžią kiekvienam savo karalystės pavaldiniui, tačiau savo motinų šie sūnus niekada negali paversti savo… Skaityti daugiau

 • Apsilankė jaunieji piligrimai iš Balstogės

  2019-07-09 by

  Iš Vilniaus Šv. Onos bažnyčios FB paskyros: Ar teko kada nors tyliai dvi valandas išbūti su pulku 16–18 metų jaunuolių vienoje patalpoje? Šiais laikais labiau panašu į stebuklą (na, neskaitant brandos egzaminų…). Būtent toks šiandien nutiko Šv. Onos bažnytėlėje, kurią aplankė gal 70 jaunuolių būrys iš Balstogės. Nors dauguma jų tradicinėse šv. Mišiose dalyvavo pirmą… Skaityti daugiau

 • Apreiškimas švč. M. Marijai

  2019-03-26 by

  Šiandien, kovo 25 d., minime Apreiškimą švč. M. Marijai. Viešpaties angelas apreiškė Marijai: „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.“ „Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį.“ Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.

View all posts