Tekstai

 • Keičiasi Šv. Mišių tvarka sekmadieniais

  2022-08-11 by

  Nuo ateinančio sekmadienio, rugpjūčio 14 d., kuris bus X sekmadienis po Sekminių, Šv. Mišios bus aukojamos tik vieną kartą, t.y., 9 val. 30 min. Prieš tai, giedama Trečioji liturginė valanda (Tercija). Tokia pačia tvarka Šv. Mišios bus aukojamos ir per Marijos Paėmimo į Dangų (Žolinės) iškilmę, rugpjūčio 15 d., pirmadienį.

 • Pamaldų tvarka Didžiąją Savaitę

  2022-04-08 by

  Dū tūkstančiai dvidešimt antrųjų Viešpaties metų Didžiosios Savaitės pamaldos Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje vyks tokia tvarka:   Verbų sekmadienį (balandžio 10 d.): 9:15 – Tercija ir „Graudūs verksmai“ 10:00 – Procesija ir Šv. Mišios   Didžiosios Savaitės pirmadienį ir antradienį (balandžio 11 ir 12 d): 17:30 – Šv. Mišios   Didžiosio Savaitės trečiadienį (balandžio 13… Skaityti daugiau

 • Tapkite Šv. Onos bažnyčios patronais!

  2022-04-02 by

  Mielieji, Tapkite Šv. Onos bažnyčios patronais! Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojams įstatymas suteikia teisę iki 1,2% mokesčio skirti paramai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų. Kviečiame Jus tapti Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rėmėjais. Jūsų surinktų lėšų dėka mūsų bažnyčia ir toliau galės veikti ir vykdyti savo misiją – švęsti tradicinę Romos katalikų… Skaityti daugiau

 • Pamaldų tvarka nuo Vėlinių

  2021-11-02 by

  Nuo šiandien, t.y. lapkričio 2 d., Vėlinių, Šv. Mišios šiokiadieniais aukojamos 17:30. Sekmadienio Mišių tvarka – nesikeičia. Kaip ir iki šiol jos aukojamos 8 ir 11 val.

 • Pasikeitė pamaldų tvarka

  2021-08-21 by

  Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje kiek pasikeitė pamaldų tvarka. Šv. Mišios aukojamos kasdien – šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai Mišios aukojamos 18 val., sekmadieniais Mišios aukojamos 8 ir 11 val. Šiokdieniais nuo 17:15 iki 17:45 ir sekmadieniais prieš 11 val. Mišias galima atlikti sakramentinę išpažintį. Išpažintį galima atlikti lietuvių, anglų, prancūzų, italų, vokiečių, portugalų ir… Skaityti daugiau

 • VIII sekmadienis po Sekminių

  2021-07-18 by

  Evangelijos pagal Luką skaitinys, cap. 16, 1-9 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus sakė savo mokiniams: Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, kad esą išeikvojęs jo lobį. Todėl jis pasišaukė jį ir jam tarė: Ką girdžiu apie tave? Duok apyskaitą savo prievaizdavimo, nes jau… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena

  2021-07-17 by

  Liepos 17-25 dienomis kviečiame kalbėti Šv. Onos noveną: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Šlovingoji šventoji Ona, mes prisimename, kad tu visuomet buvai kupina užuojautos tiems, kurie tavęs šaukiasi, ir meilės kenčiantiems. Prispaustas savo vargų ir bėdų svorio, aš puolu po tavo kojom ir nuolankiai meldžiu, kad imtumeisi mano rūpesčio, kurį tau… Skaityti daugiau

 • VII sekmadienis po Sekminių

  2021-07-12 by

  Evangelijos pagal Matą skaitinys, Cap. 7, 15-21 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių apdaruose, o viduje yra plėšrieji vilkai. Jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Argi kas renka vynuoges nuo erškėčių, ar figas nuo usnių? Taip kiekvienas geras… Skaityti daugiau

 • VI sekmadienis po Sekminių

  2021-07-04 by

  Evangelijos pagal Morkų skaitinys, Cap. 8, 1-9 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai. Anomis dienomis vėl didelei miniai drauge esant ir neturint ko valgyti, jis pasivadinęs mokinius, jiems tarė: Gaila man minios, ne štai jau tris dienas jie lieka pas mane ir neturi ko valgyti. Jei aš paleisiu juos į jų namus… Skaityti daugiau

 • V sekmadienis po Sekminių

  2021-06-27 by

  Evangelijos pagal Matą skaitinys, Cap. 5, 20-24 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jei jūsų teisybė nebus pilnesnė, kaip Rašto žinovų ir fariziejų, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs girdėjote, kad seniesiems pasakyta: Neužmuši; o kas užmuštų, bus smerktinas teisme. Aš gi jums sakau: Kiekvienas, kuris… Skaityti daugiau

 • Šv. Jono Krikštytojo gimimas (Joninės)

  2021-06-24 by

  Evangelijos pagal Luką skaitinys, 1, 57-68 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Elžbietai atėjo laikas gimdyti ir ji pagimdė sūnų. Jos kaimynai ir giminės išgirdo, kad Viešpats buvo suteikęs jai didelį savo gailestingumą, ir sveikino ją. Atsitiko, kad aštuntą dieną atėjo kūdikio apipjaustyti ir vadino jį jo tėvo vardu, Zakariju. Bet atsiliepdama… Skaityti daugiau

 • Joninių vigilija

  2021-06-23 by

  Evangelijos pagal Luką skaitinys, Lk 1, 5-17 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Judėjos karaliaus Erodo dienomis buvo vienas kunigas, vardu Zakarijas iš Abijo skyriaus. Jo žmona buvo vardu Elžbieta. Juodu abu buvo teisūs Dievo akivzidoje ir elgėsi nepeiktinai pagal visus Viešpaties įsakymus ir įstatus. Tačiau juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo… Skaityti daugiau

 • IV sekmadienis po Sekminių

  2021-06-20 by

  Evangelijos skaitinys pagal Luką, 5, 1-11 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Minioms besiveržiant į jį Dievo žodžio klausytis, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero. Jis pamatė du laivu, sustojusiu prie ežero kranto: žvejai buvo išėję ir plovė tinklus. Įėjęs į vieną iš tųdviejų laivų, kurs buvo Simono, jis paprašė… Skaityti daugiau

 • III sekmadienis po Sekminių

  2021-06-20 by

  Evangelijos skaitinys pagal Luką, 15, 1-10 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Į jį artinosi muitininkai ir nusidėjėliai jo klausytų. O fariziejai ir Rašto žinovai murmėjo ir sakė: Tas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet jis pasakė jiems šitą palyginimą, tardamas: Kas jūsų turėdamas šimtą avių, jei jam prapultų… Skaityti daugiau

 • II sekmadienis po Sekminių

  2021-06-06 by

  Evangelijos pagal Luką skaitinys, 14, 16-24 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus pasakė fariziejams šį palyginimą: Vienas žmogus prirengė didelę vakarienę ir pakvietė daugelį. Vakarienės valandą jis siuntė savo tarną pasakyti pakviestiesiems, kad ateitų, nes visa prirengta. Tuomet jie visi drauge ėmė išsikalbinėti. Pirmasis jam sakė: Pirkausi ūkį ir… Skaityti daugiau

 • Kristaus Kūno iškilmė. Devintinės

  2021-06-03 by

  Evangelijos skaitinys. Jn 6, 56-59 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus kalbėjo žydų minioms: Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane siuntė gyvasis Tėvas, ir aš esu gyvas per… Skaityti daugiau

 • Švč. Trejybės sekmadienis

  2021-05-30 by

  Evangelijos skaitinys. Iš Evangelijos pagal Matą, 28, 18-20 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite tat ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs.… Skaityti daugiau

 • Sekminės / Pentecostes

  2021-05-23 by

  Sekminių Evangelija pagal Joną, 14, 23-31 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (nežymiai koreguotas) ir komentarai Anuo metu: Jėzus tarė savo mokiniams: Jei kas mane myli, tas laikys mano žodžius; ir mano Tėvas jį mylės; mes ateisime ir pasidarysime pas jį buveinę. Kas manęs nemyli, tas mano žodžių nelaiko; žodžiai gi, kuriuos jūs girdėjote, ne mano, bet… Skaityti daugiau

 • Sekmadienis po Šeštinių

  2021-05-16 by

  Evangelija pagal Joną, 15, 26-27; 16, 1-4 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus tarė savo mokiniams: kuomet gi ateis Ramintojas, kurį aš jums siųsiu nuo Tėvo, tiesos Dvasia, kuri iš Tėvo eina, ji liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pat pradžios su manimi esate. Tai aš jums… Skaityti daugiau

 • Viešpaties Dangun žengimas (Šeštinės)

  2021-05-16 by

  Evangelija pagal Morkų, 16, 14-20 Arkiv. J. Skvirecko Evangelijos vertimas ir komentarai Anuo metu: Jėzus paskiausiai pasirodė vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; jis prikišo jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad jie netikėjo tiems, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Tuomet jis jiems tarė: Eidami į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus… Skaityti daugiau

 • V sekmadienis po Velykų

  2021-05-09 by

  Evangelija pagal Joną, 16, 23-30 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (nežymiai pakoreguotas) ir komentarai Anuo metu: Jėzus tarė savo mokiniams: Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą mano vardu, jis jums duos. Iki šiolei jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas. Tai aš jums kalbėjau palyginimais. Ateina… Skaityti daugiau

 • Parama

  2021-04-29 by

  GJK! Iki gegužės 3 d., kuomet baigiasi pajamų deklaravimo už praėjusius metus deklaravimo metas liko vos kelios dienos. Jeigu dar esate neapsisrendę, kam skirti savo 1,2 ar 0,6 procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), skirkite juos Vilniaus Šv. Onos bažnyčiai. Formoje FRO512 prie paramos gavėjų nurodykite mūsų bažnyčios juridinio asmens kodą 191310134 bei pasirinktą… Skaityti daugiau

 • Budėkime

  2020-12-16 by

  Kadangi Lietuvos vyskupai paskelbė (jų kreipimąsi galima rasti čia), jog nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. imtinai viešos pamaldos Lietuvos katalikų bažnyčiose nevyks, tačiau jos bus atvertos asmeninei maldai, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia bus atverta šiokiadieniais nuo 17 iki 18 val. o sekmadieniais – nuo 10 iki 12 val. Tomis valandomis bažnyčioje budės… Skaityti daugiau

 • Parama

  2020-06-23 by

  Ir šiemet dalį pajamų mokesčio galime patys skirti geram reikalui. Tad prašome prisiminti ir Vilniaus Šv. Onos bažnyčią. Pildant VMI formą FR0512 paramos gavėją kviečiame nurodyti: Pavadinimas: Vilniaus Šv. Onos bažnyčia Juridinio asmens kodas: 191310134 Nuoširdžiai dėkojame, kad padedate išlaikyti Šv. Onos bažnyčią! +

 • „Būk su Manimi“

  2020-04-06 by

  Kun. Antonio Secci Verbų sekmadienio pamokslas, 2020 Viešpaties metų balandžio mėn. 5 d. Dalinamės Italijos Alpėse įsikūrusio nedidelio miestelio, pavadinimu Vocogno (Vokonjo), klebono Antonio Secci (Antonijo Seči) išverstu pamokslu, kurį jis paskelbė savo youtube paskyroje (https://www.youtube.com/watch?v=IDKBPAoCkok) š.m. balandžio 5 d., t.y., Verbų sekmadienį. Brangieji, Šį rytą man labai sunku kalbėti. Šiandien – Verbų sekmadienis. Didysis… Skaityti daugiau

 • Malda, meldžiant koronoviruso epidemijos pabaigos

  2020-04-06 by

  Viešpatie, mūsų Dieve! Savo Aukštajame Soste išgirsk mus, nuodėmingus ir nevertus Tavo tarnus, Tavo gerumą savo nuodėmėmis užrūstinusius ir Tavo gailestingumą atitolinusius, ir nepareikalauk atsako iš Savo tarnų, bet nugręžk Savo rūstybę, pelnytai į mus nukreiptą, sustabdyk žudančią epidemiją ir mirtį nešančią ligą. Suteik, Viešpatie, Savo pagalbą gydytojams ir visiems žmonėms, kovojantiems su mirtį nešančia… Skaityti daugiau

 • Atgailos psalmės

  2020-03-25 by

  Gavėnia – ypatingas pasninko, maldos ir atgailos metas. Būtent atgaila yra šios laikotarpio šerdis. Jos svarba itin išryškėjo šiuo pasaulio istorijos momentu, kai naujoji pandemija, atrodo, vis labiau ir labiau įsismarkauja, o žmonės, užuot suvokę savo menkumą ir nuodėmingumą bei gausybę kalčių prieš Dievą (sąžingai mąstydami, tai pripažinti galime kiekvienas), ieško grynai šiapusinių priemonių kaip… Skaityti daugiau

 • Tibi sacrificabo hostiam laudis

  2020-01-26 by

  „Tibi sacrificabo hostiam laudis“ – „Tau aš atnašausiu šlovinimo auką“ (Ps. 115(116), 17). Ši trumpa 115(116) psalmės eilutė bene geriausiai nusako liturginių valandų esmę. Tai antrasis visų apaštališkųjų tradicijų liturgijų sandas (pirmasis ir centrinis yra Eucharistija), kurį dabar lietuviškai vadiname Valandų liturgija, o tradicinis lotyniškas pavadinimas yra Officium Divinum (t.y. „Dieviškoji tarnystė“ ar „Dieviškoji darbuotė“).… Skaityti daugiau

 • Kopimas į Karmelio kalną

  2019-11-24 by

  Šv. Kryžiaus Jonas XIII skyrius: Kalbama apie tai, kaip reikia elgtis, norint įžengti į pojūčių naktį.     Pirma, puoselėkite nuolatinį apetitą visur sekti Kristumi, tapatintis su Jo gyvenimu ir svarstant Jį, idant išmokus sekti Juo ir visada elgtis taip, kaip elgtųsi Jis.    Antra, norint gerai tai atlikti, kiekvieno pojūčiams besiperšančio skonėjimosi, nepravartaus vien Dievo garbei… Skaityti daugiau

 • Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

  2019-09-15 by

  Iš šv. Bernardo, Klervo abato, pamokslųSermo de duodecim stellis Mergelės kankinystė yra išdėstyta prieš mus ne tik Simeono pranašystėje, bet ir pačioje Viešpaties kančios istorijoje. Šventasis senolis sakė apie vaikelį Jėzų:  „Štai, šitas pastatytas nupuolimui ir prisikėlimui daugelio Izraelyje ir kaip ženklas, kuriam bus prieštaraujama.“ (Luko ii. 34) taip jis pasakė Marijai: „Ir tavo pačios… Skaityti daugiau

 • Švenčiausiasis Marijos Vardas

  2019-09-12 by

  Iš šv. Bernardo, Klervo abato, pamokslų.Ex Homil. 2 super Missus est, circa finem Yra pasakyta: „O mergelės vardas buvo Marija“. Trumpai aptarkime šį vardą, kuris, kaip aiškinama, reiškia „jūros žvaigždę“ – ir Mergelei Motinai ypatingai tinka. Ją išties dera lyginti su žvaigžde, nes kaip žvaigždė niekaip nepakenkdama sau skleidžia savo spindulius, taip ir Mergelė be… Skaityti daugiau

 • Tapimas panašiems į Jėzaus Širdį

  2019-08-02 by

  Jie gausiai geria iš tavo apstumo, ir tu girdai juos iš savo gėrių upelio. (Ps 35:9) Visa, kas yra Tavyje, viskas, kas Tau gali būti priskirta, Viešpatie, turi būti priskirta Tau tobulai, tobulai ir begalinėje pirmenybėje. Kaip tada Tu turi visus turtus ir dovanas, todėl mes žinome, kad Tavo turtai yra neišsemiami, ir kad Tavo… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (III)

  2019-07-30 by

  Toliau publikuojame Bažnyčios daktaro, šv. Alfonso Marijos Liguorio tekstą apie Mariją, kuriame jis apmąsto Marijos kaip mūsų gynėjos ir užtarėjos vaidmenį. Savo tekste šv. Alfonsas naudoja ir vadinamuosius exempla arba pavyzdžius. Šis religinės literatūros žanras atsirado viduramžiais, jį gana plačiai naudojo tų ir vėlesnių laikų pamokslininkai. Savo esmė – nedidelis pasakojimas apie VIešpaties, Marijos ir… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Devintoji diena

  2019-07-25 by

  Šv. Onos šventė Apmąstymas Šventoji Ona buvo viena pirmųjų ištikimų jos Anūko pasekėjų. Jos bekompromisinis atsidavimas Dievo valiai yra jos tikėjimo testamentas. Tad kreipkimės į šią senelę, prašydami dangiškųjų malonių. Melskime mūsų dangiškąją močiutę, kad ji grąžintų į vieną, tikrąją Bažnyčią mūsų artimuosius , dėl įvairių priežasčių palikusius Tiesos uostą. Prašykime, kad ji paprašytų savo… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Aštuntoji diena

  2019-07-24 by

  Vargšų motina. Apmąstymas Šv. Ona nekaupė žemiškų turtų, nes dangiškieji buvo joje pačioje. Mes dažnai raginami išsižadėti savęs, bet neretai to siekiame užmiršdami gailestingąją meilę. Pasaulis ant kiekvieno kampo mus skatina pulti į materializmo ir savanaudiškumo glėbį. Kaip katalikai, mes turime priešintis tokiai pažiūrai ir siekti amžinųjų dalykų. „Šv. Onos meilę vargšams liudija šv. Jono… Skaityti daugiau

 • Man pakanka, kad Jėzus vis dar gyvas

  2019-07-24 by

  Guerricus Igniacensis, Abbatis Jei tikite savo širdimi, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių jūs būsite išgelbėti. Jėzus, mano Dievas, vis dar gyvas! Išgirdus tai mano dvasia kuri nedrąsiai snaudė, atgijo. Dėl šio džiaugsmingo balso, džiugios žinios, iš mirties kyla giliai nuodėmėje palaidotieji. Priešingu atveju, jei Kristus išeinantis iš pragaro paliko juos ten bedugnėje, tikrai nebūtų … Skaityti daugiau

 • Šventosios Onos atlaidai

  2019-07-23 by

  Liepos 26-ąją Bažnyčia tradiciškai švenčia Onines, tai yra, mini ir ypatingai pagerbia šventąją Oną. (Pagal tradicinį benediktinų kalendorių bei dabartinį Romos rito ordinarinės formos kalendorių tą pačią dieną pagerbiamas ir šv. Joakimas, t.y. minima Šv. Onos ir šv. Joakimo, Švč. Mergelės Marijos gimdytojų šventė.) Tad šį penktadienį (2019-07-26) Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje per titulinius atlaidus,… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Septintoji diena

  2019-07-23 by

  Sergančiųjų sveikata Apmąstymas Pamaldumas į šv. Oną išplitęs visame pasaulyje. Svarbių jai dedikuotų šventovių esama ir Amerikos žemyne. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, Kvebeke bene svarbiausia yra Sainte-Anne-de-Beaupré bažnyčia, kurioje saugomos dvi ypatingos šv. Onos relikvijos – jos pirštas ir dilbis rankos, kuri kažkada sūpavo kūdikėlį Mariją. Čia kasmet atvyksta apie pusė milijono piligrimų, ir yra gausybė… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Šeštoji diena.

  2019-07-22 by

  Mirštančiųjų guodėja. Apmąstymas Bažnyčia mus ragina nuolat atsiminti savo gyvenimo pabaigą, kadangi iš to, kaip gyvename šioje žemėje, galima numatyti, koks bus mūsų amžinasis gyvenimas po mirties – danguje ar pragare. Garbindami mūsų Viešpatį, gerbdami Švč. Mergelę Mariją, šventuosius ir ypač šventąją Oną, mes galime pelnyti didelę pagalbą paskutiniosiomis mūsų gyvenimo akimirkomis. „Tie, kurie gerbia… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Penktoji diena

  2019-07-21 by

  Dirbančiųjų globėja. Apmąstymas Vienaip ar kitaip mes visi šioje žemėje dirbame. Geras darbas yra garbingas, ir mes galime kreiptis į šv. Oną, prašydami pagalbos savo darbuose. „Derlius didelis, o darbininkų maža“ (Mt 9, 37). Mes privalome pabusti iš savo dvasinio miego ir paleisti darban mūsų, kaip katalikų, pareigas. „Daugybė įvairių dirbančiųjų mato šv. Onos asmenyje… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Ketvirtoji diena

  2019-07-20 by

  Sielvartaujančių guodėja. Apmąstymas Šventoji Ona yra puikus pavyzdys tos tiesos, kad Dievas rūpinasi tais, kurie yra jam ištikimi. Netgi Bažnyčią ištikus krizei, prasidėjo atgimimas, nes ištikimybės aidas pažadino dvasininkus ir pasauliečius, pasiruošusius bet kokia kaina ginti nekintamus Motinos Bažnyčios mokymus. „Šventoji Ona neišvengė nei išbandymų, nei kartėlio. Dievas ją itin rūsčiai bandė, ypač, kai surėdė… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. Trečioji diena

  2019-07-19 by

  Ištekėjusių moterų ir motinų pavyzdys Apmąstymas Šv. Onos pašaukimas šioje žemėje buvo būti Joakimo žmona ir Švč. Mergelės Marijos motina. Dėl šios priežasties ji yra dorybės pavyzdys ištekėjusioms moterims ir motinoms. Į ją taip pat kreipiamasi, kaip į nėščiųjų pagalbą, bevaikių globėją ir našlių gynėją. Ji puikiai supranta, ką reiškia būti ištekėjusiai, visus to džiaugsmus… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena. II diena

  2019-07-18 by

  II diena. Jėzaus močiutė. Apmąstymas. Šis palaimingas Jėzaus močiutės titulas yra vienas didingiausių vardų, kokių žmogus galėtų norėti. Pilnai pasitikėdami mes galime prašyti šv. Onos įvairių malonių būtent dėl jos ypatingo santykio su mūsų Viešpačiu. Mes meldžiame už visus tuos, kuriuos reikia sustiprinti katalikų tikėjime ir už tuos, kurie nutolo nuo tikėjimo kelio ir kuriuos… Skaityti daugiau

 • Litanija į šventąją Oną

  2019-07-18 by

  Ruošiantis šv. Onos šventei ir jos atlaidams, taip pat pravartu kasdien kalbėti ir šią litaniją į šventąją Oną. Kyrie, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, Dangaus Dieve, R. Pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, R. Pasigailėk mūsų. Šventoji Marija. R.… Skaityti daugiau

 • Šv. Onos novena

  2019-07-18 by

  Liepos 26 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos motinos šventosios Onos šventę. Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje – tai drauge ir svarbiausi, tituliniai šios šventovės atlaidai. Kad tinkamai pasiruoštume šiai šventei, kviečiame savo sielas ir širdis sustiprinti specialia novenos į šventąją Oną maldomis. Šv. Onos novena. Liepos 17-25 d. I diena. Mergelės Marijos motina. Apmąstymas. Šv.… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (II)

  2019-07-12 by

  Tęsinys. Nuo to laiko, kai Marija atėjo į šį pasaulį, jos vienintelė kita mintis, po troškimo siekti Dievo šlovės, buvo pagelbėti nelaimėliams. Ir jau tuomet ji turėtjo tą privilegiją gauti tai, ko prašo. Apie tai mes sužinome iš to įvykio, kuris nutiko vestuvėse Galilėjos Kanoje. Kai baigėsi vynas, Švenčiausioji Mergelė, apimta užuojautos dėl jaunuosius ištukusios… Skaityti daugiau

 • Šv. Alfonsas Marija Liguoris. Apie Mariją (I)

  2019-07-10 by

  Pradedame publikuoti vieno iš didžiųjų baroko epochos italų šventųjų, Bažnyčios daktaro šv. Alfonso Marijos Liguorio tekstą apie Mariją, kuriame jis apmąsto Marijos, kaip mūsų Gynėjos (Advocata nostra) vaidmenį. Motinų autoritetas sūnums yra toks didelis, kad netgi būdami monarchais ir turėdami absolučią valdžią kiekvienam savo karalystės pavaldiniui, tačiau savo motinų šie sūnus niekada negali paversti savo… Skaityti daugiau

 • Apsilankė jaunieji piligrimai iš Balstogės

  2019-07-09 by

  Iš Vilniaus Šv. Onos bažnyčios FB paskyros: Ar teko kada nors tyliai dvi valandas išbūti su pulku 16–18 metų jaunuolių vienoje patalpoje? Šiais laikais labiau panašu į stebuklą (na, neskaitant brandos egzaminų…). Būtent toks šiandien nutiko Šv. Onos bažnytėlėje, kurią aplankė gal 70 jaunuolių būrys iš Balstogės. Nors dauguma jų tradicinėse šv. Mišiose dalyvavo pirmą… Skaityti daugiau

View all posts