Savaitės pamaldų tvarka

Šiokiadieniais

Kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio:

16:45-17:15 – Sakramentinė išpažintis, Confession (eng./fr.), Confessione, Busse, Confissão, Confesión (išpažintį galima atlikti lietuvių, anglų, prancūzų, italų, vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis)

17:30Šv. Mišios / Sancta Missa (Missa lecta vel cantata)

 

Šeštadieniais

9:30 –Šv. Mišios / Sancta Missa (Missa lecta vel cantata)

 

Sekmadieniais 

7:40 – Prima / Pirmoji liturginė valanda

8 val. – Giedotinės Šv. Mišios / Sancta MissaMissa cantata

10:30 – Pasiruošimas Šv. Mišioms. Tertia / Tercija arba Trečioji liturginė valanda.

11 val.Suma, giedotinės Šv. Mišios / Summa, Sancta Missa cantata

 

Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje aukojamos Tradicinės lotyniškos Šv. Mišios (kartais jos netiksliai vadinamos „Tridentinėmis Mišiomis“; pagal popiežiaus Benedikto XVI motu proprio Summorum Pontificum, jos dar vadinamos Romos rito ekstraordinarinės formos Mišiomis). Mišios aukojamos lotynų kalba su skaitiniais lietuvių kalba.