Savaitės pamaldų tvarka

Kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio:

16:45-17:15 – Sakramentinė išpažintis, Confession (eng./fr.), Confessione, Busse, Confissão, Confesión (išpažintį galima atlikti lietuvių, anglų, prancūzų, italų, vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis)

17:30Šv. Mišios / Sancta Missa (Missa lecta vel cantata)

 

Šeštadieniais

9:30 –Šv. Mišios / Sancta Missa (Missa lecta vel cantata)

 

SEKMADIENIAIS

09:15 – Prima / Pirmoji liturginė valanda

09:30Suma, giedotinės Šv. Mišios / Summa, Sancta Missa cantata