Sekminės / Pentecostes

Sekminių Evangelija pagal Joną, 14, 23-31 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (nežymiai koreguotas) ir komentarai Anuo metu: Jėzus tarė savo mokiniams: Jei kas mane myli, tas laikys mano žodžius; ir mano Tėvas jį mylės; mes ateisime ir pasidarysime pas jį buveinę. Kas manęs nemyli, tas mano žodžių nelaiko; žodžiai gi, kuriuos jūs girdėjote, ne mano, bet … Skaityti toliau: Sekminės / Pentecostes

Viešpaties Dangun žengimas (Šeštinės)

Evangelija pagal Morkų, 16, 14-20 Arkiv. J. Skvirecko Evangelijos vertimas ir komentarai Anuo metu: Jėzus paskiausiai pasirodė vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; jis prikišo jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad jie netikėjo tiems, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Tuomet jis jiems tarė: Eidami į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus … Skaityti toliau: Viešpaties Dangun žengimas (Šeštinės)