Budėkime

PSX_20201211_205327.jpgKadangi Lietuvos vyskupai paskelbė (jų kreipimąsi galima rasti čia), jog nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. imtinai viešos pamaldos Lietuvos katalikų bažnyčiose nevyks, tačiau jos bus atvertos asmeninei maldai, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia bus atverta šiokiadieniais nuo 17 iki 18 val. o sekmadieniais – nuo 10 iki 12 val. Tomis valandomis bažnyčioje budės jos rektorius, kun. Juozapas Minderis. Bus galima atlikti išpažintį ir, sutarus su kunigu, priimti Šv. Komuniją.

„Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats.“ (Mt 24, 42)

Būkime maldos vienybėje ir turėkime viltį, kad Viešpaties Apreiškimą (sausio 6 d.) jau galėsime džiaugsmingai švęsti mūsų bažnyčioje.