Pasikeitė pamaldų tvarka

Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje kiek pasikeitė pamaldų tvarka. Šv. Mišios aukojamos kasdien – šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai Mišios aukojamos 18 val., sekmadieniais Mišios aukojamos 8 ir 11 val. Šiokdieniais nuo 17:15 iki 17:45 ir sekmadieniais prieš 11 val. Mišias galima atlikti sakramentinę išpažintį. Išpažintį galima atlikti lietuvių, anglų, prancūzų, italų, vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis. Pamaldų laikas nurodomas žemiau. Jį taip pat galite rasti paspaudę nuoruodą „Savaitės pamaldų tvarka“.

Šiokiadieniais

Kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio:

17:15-17:45 – Sakramentinė išpažintis, Confession (eng./fr.), Confessione, Busse, Confissão, Confesión.

17:30 – Marijos valandos

18:00Šv. Mišios / Sancta Missa (Missa lecta vel cantata)

 

Sekmadieniais 

7:40 – Prima / Pirmoji liturginį valanda

8 val. – Giedotinės Šv. Mišios / Sancta MissaMissa cantata

10:30 – Pasiruošimas Šv. Mišioms. Tertia / Tercija arba Trečioji liturginė valanda.

11 val.Suma, giedotinės Šv. Mišios / Summa, Sancta Missa cantata