Švč. Trejybės sekmadienis

Evangelijos skaitinys. Iš Evangelijos pagal Matą, 28, 18-20 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite tat ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs. … Skaityti toliau: Švč. Trejybės sekmadienis

Sekminės / Pentecostes

Sekminių Evangelija pagal Joną, 14, 23-31 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (nežymiai koreguotas) ir komentarai Anuo metu: Jėzus tarė savo mokiniams: Jei kas mane myli, tas laikys mano žodžius; ir mano Tėvas jį mylės; mes ateisime ir pasidarysime pas jį buveinę. Kas manęs nemyli, tas mano žodžių nelaiko; žodžiai gi, kuriuos jūs girdėjote, ne mano, bet … Skaityti toliau: Sekminės / Pentecostes