IV sekmadienis po Sekminių

Evangelijos skaitinys pagal Luką, 5, 1-11 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Minioms besiveržiant į jį Dievo žodžio klausytis, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero. Jis pamatė du laivu, sustojusiu prie ežero kranto: žvejai buvo išėję ir plovė tinklus. Įėjęs į vieną iš tųdviejų laivų, kurs buvo Simono, jis paprašė … Skaityti toliau: IV sekmadienis po Sekminių

III sekmadienis po Sekminių

Evangelijos skaitinys pagal Luką, 15, 1-10 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Į jį artinosi muitininkai ir nusidėjėliai jo klausytų. O fariziejai ir Rašto žinovai murmėjo ir sakė: Tas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet jis pasakė jiems šitą palyginimą, tardamas: Kas jūsų turėdamas šimtą avių, jei jam prapultų … Skaityti toliau: III sekmadienis po Sekminių

II sekmadienis po Sekminių

Evangelijos pagal Luką skaitinys, 14, 16-24 Arkiv. J. Skvirecko vertimas (su nežymiomis korekcijomis) ir komentarai Anuo metu: Jėzus pasakė fariziejams šį palyginimą: Vienas žmogus prirengė didelę vakarienę ir pakvietė daugelį. Vakarienės valandą jis siuntė savo tarną pasakyti pakviestiesiems, kad ateitų, nes visa prirengta. Tuomet jie visi drauge ėmė išsikalbinėti. Pirmasis jam sakė: Pirkausi ūkį ir … Skaityti toliau: II sekmadienis po Sekminių