Šv. Onos novena

St Anna

Liepos 17-25 dienomis kviečiame kalbėti Šv. Onos noveną:

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Šlovingoji šventoji Ona, mes prisimename, kad tu visuomet buvai kupina užuojautos tiems, kurie tavęs šaukiasi, ir meilės kenčiantiems. Prispaustas savo vargų ir bėdų svorio, aš puolu po tavo kojom ir nuolankiai meldžiu, kad imtumeisi mano rūpesčio, kurį tau pavedu ir tavo globos prašau.

(Išsakyti savo intenciją) 

Teikis jį patikėti savo dukrai, Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir padėk jį priešais Jėzaus sostą, kad Jis išspręstų jį. Nepaliauk užtarti mane, kad šis mano prašymas būtų išgirstas. Labiau už viską išmelsk man malonę, kad vieną dieną aš išvysčiau Dievą veidas į veidą, idant su tavimi ir Marija bei visais šventaisiais aš galėčiau jį garbinti ir šlovinti per visą amžinybę. Amen. 

Geroji šventoji Ona, motina tos, kuri yra mūsų gyvenimas, mūsų saldybė ir mūsų viltis, melskis už mus.

Tėve mūsų

Sveika, Marija

Garbė Dievui