Šv. Onos novena. Šeštoji diena.

Mirštančiųjų guodėja. Apmąstymas Bažnyčia mus ragina nuolat atsiminti savo gyvenimo pabaigą, kadangi iš to, kaip gyvename šioje žemėje, galima numatyti, koks bus mūsų amžinasis gyvenimas po mirties – danguje ar pragare. Garbindami mūsų Viešpatį, gerbdami Švč. Mergelę Mariją, šventuosius ir ypač šventąją Oną, mes galime pelnyti didelę pagalbą paskutiniosiomis mūsų gyvenimo akimirkomis. „Tie, kurie gerbia … Skaityti toliau: Šv. Onos novena. Šeštoji diena.

Šv. Onos novena. Ketvirtoji diena

Sielvartaujančių guodėja. Apmąstymas Šventoji Ona yra puikus pavyzdys tos tiesos, kad Dievas rūpinasi tais, kurie yra jam ištikimi. Netgi Bažnyčią ištikus krizei, prasidėjo atgimimas, nes ištikimybės aidas pažadino dvasininkus ir pasauliečius, pasiruošusius bet kokia kaina ginti nekintamus Motinos Bažnyčios mokymus. „Šventoji Ona neišvengė nei išbandymų, nei kartėlio. Dievas ją itin rūsčiai bandė, ypač, kai surėdė … Skaityti toliau: Šv. Onos novena. Ketvirtoji diena

Šv. Onos novena. Trečioji diena

Ištekėjusių moterų ir motinų pavyzdys Apmąstymas Šv. Onos pašaukimas šioje žemėje buvo būti Joakimo žmona ir Švč. Mergelės Marijos motina. Dėl šios priežasties ji yra dorybės pavyzdys ištekėjusioms moterims ir motinoms. Į ją taip pat kreipiamasi, kaip į nėščiųjų pagalbą, bevaikių globėją ir našlių gynėją. Ji puikiai supranta, ką reiškia būti ištekėjusiai, visus to džiaugsmus … Skaityti toliau: Šv. Onos novena. Trečioji diena